Абарона ад іянізуючага выпрамянення

Абарона ад іянізуючага выпрамянення

Практычныя заняткі для студэнтаў 5 курса ВНУ спецыяльнасці «Ядзерная і радыяцыйная бяспека».

Агульныя заўвагіПравіць

Абарона ад іянізуючага выпрамянення — гэта дысцыпліна ядзернай фізікі, якая займаецца метадамі разліку абароны ад іянізуючага выпрамянення. Да крыніц іянізуючага выпрамянення адносяцца пераважна штучныя крыніцы, а таксама уранавыя і торыевыя руды. Курс практычных заняткаў заснаваны на метадах разліку абароны ад ідэалізаваных крыніц іянізуючага выпрамянення, напрыклад, кропкавых ізатропных крыніцах з монаэнергетычным спектрам выпрамянення.

Прынятыя скарачэнні і абазначэнніПравіць

 • гадз - гадзіна
 • ПГІВ - прылада, якая генерыруе іянізуючае выпрамяненне
 • СІ - міжнарондая сістэма адзінак (метр, кілаграм, секунда)
 • Бк - бекерэль
 • Кі - кюры
 • фг - фемтаграм
 • МэВ - мегаэлектронвольт
 • A - актыўнасць

Тэма 1. Характарыстыкі крыніц і радыяцыйнага ўздзеянняПравіць

Характарыстыка крыніцыПравіць

Існуе мноства розных тыпаў крыніц іянізуючага выпрамянення. Некаторыя ўтрымліваюць радыёактыўныя ізатопы, іншыя дзейнічаюць у якасці прылад, якія генерыруюць іянізуючае выпрамяненне (скарочана ПГІВ). Прыкладам апошніх могуць служыць рэнтгенаўская трубка і паскаральнік элементарных часціц. ПГІВ не ўтрымліваюць крыніц радыёактыўных ізатопаў, але ўсё ж з'яўляюцца крыніцамі іянізуючага выпрамянення. Для агульнай характарыстыкі ўсіх крыніц іянізуючага выпрамянення ўводзіцца фізічная велічыня — сіла крыніцы. Абазначаецца яна сімвалам   (ад англ. strength — сіла). Па азначэнні, сіла крыніцы — гэта сумарная колькасць часціц іянізуючага выпрамянення, якія вылятаюць з крыніцы за пэўны час[1]. У якасьці часціцы могуць выступаць усе носьбіты энэргіі — электроны, пратоны, альфа-часціцы, нейтроны, а таксама кванты рэнтгенаўскага і гама-выпрамянення. Нягледзячы на тое, што апошнія два носьбіта адносяцца да электрамагнітных хваляў, яны праяўляюць уласцівасці часціц. У агульным выпадку крыніца можа выпрамяняць часціцы неізатропна — у розныя бакі па-рознаму. У такім разе зручна разглядаць сілу крыніцы, аднесеную да цялеснага вугла  . Да таго ж зазвычай часціцы, якія выпрамяняюцца крыніцай, маюць розную энергію E. Каб улічыць залежнасць ад гэтых двух параметраў, разглядаюць так званую "дыферэнцыйную" сілу крыніцы. Яна абазначаецца наступным выразам:  , дзе пасля сімвала ў дужках пазначаюцца велічыні, якімі вызначаецца сіла крыніцы. Час t з'яўляецца параметрам, таму ён аддзелены ад астатніх велічынь у дужках вертыкальнай рысай. Пазначэнне гэтых параметраў дазваляе адрозніць "дыферэнцыйную" сілу крыніцы ад "інтэгральнай". Час (t) — асаблівы параметр. З цягам часу радыёактыўныя ізатопы распадаюцца і агульная сіла радыёактыўнага прэпарата памяншаецца. Такім чынам, "дыферэнцыйная" сіла крыніцы — гэта колькасць часціц з энэргіяй ад E да E+dE, якія выпрамяняюцца крыніцай у цялесны вугал  . Тады інтэгральная сіла крыніцы звязаная з дыферэнцыйнай наступным чынам:

 

Цяпер калі перайсці ў сферычную сістэму каардынат, можна выразіць элементарны цялесны вугал праз палярны вугал   і азімутальны вугал  :

 

Тады інтэгральная сіла крыніцы будзе звязаная з дыферэнцыйнай праз палярны і азімутальны вуглы:

 

У выпадку ізатропнай крыніцы дыферэнцыйная сіла крыніцы не залежыць ад вуглоў   і  :

 

Тады інтэграл па вуглах   і θ бярэцца элементарна:

 

Такім чынам, інтэгральная сіла ізатропнай крыніцы звязаная з дыферэнцыйнай наступным чынам:

 

Заданне

Паказаць, што цялесны вугал, пад якім бачны круг з кропкі P, якая знаходзіцца на прамой, якая праходзіць праз цэнтр круга і перпендыкулярная да ягонай плоскасці, роўны

 

У залежнасці ад формы крыніцы яе сіла абазначаецца і разлічваецца па-рознаму. Так, сіла кропкавай крыніцы абазначаецца   (дзе індэкс p паходзіць ад англ. "point" — кропка). Для радыёізатопных кропкавых крыніц сіла вызначаецца наступным выразам:

 ,

дзе A — актыўнасць крыніцы,

n — квантавы выхад i-тай лініі ў энергетычным спектры іянізуючага выпрамянення крыніцы.

Сіла лінейнай крыніцы абазначаецца   (індэкс l ад англ. "line" — лінія).

Вытворнай адзінкай з’яўляецца магутнасць крыніцы  . Яна мае сэнс хуткасці выпрамянення часціц (заўважце, што тут не вядзецца гутарка пра радыёактыўны распад).

Акрамя сілы крыніцы выкарыстоўваюцца велічыні, якія характарызуюць менавіта радыёізатопыя крыніцы. Галоўнай велічынёй з’яўляецца актыўнасць радыёнукліда ў крыніцы A. Яна азначаецца як сярэдняя колькасць распадаў за пэўны час. У якасці адзінкі вымярэння актыўнасці ў міжнароднай сістэме СІ выкарыстоўваецца бекерэль (Бк)

(1 Бк=1 распад / 1 секунда).

Пазасістэмная адзінка актыўнасці — кюры (Кі). 1 Кі=3,7 ⋅ 1010 Бк (дакладна).

Вытворныя адзінкі – масавая (ці ўдзельная) актыўнасць Am, якая роўная стасунку актыўнасцi пэўнага радыёактыўнага прэпарата да ягонай масы:

Малярная актыўнасць роўная стасунку агульнай актыўнасці прэпарата да моля рэчыва   (у некаторых крыніцах абазначаецца  ).

 

дзе M – хімічная колькасць рэчыва.

Аб'ёмная актыўнасць AV — стасунак актыўнасці радыёнукліда да аб'ёму рэчыва. Яна выкарыстоўваецца для характарыстыкі крыніц, якія нельга лічыць кропкавымі. Паверхневая актыўнасць AV — стасунак актыўнасці радыёнукліда да аб'ёму крыніцы. Яна прыдатная, напрыклад, для радыёактыўных газаў. Вымяраецца ў Бк/л ці ў Бк/м3. Паверхневая актыўнасць As — стасунак актыўнасці радыёнукліда ў паверхневай крыніцы да плошчы паверхні.

Актыўнасць радыёнукліда A памяншаецца з цягам часу паводле закона радыёактыўнага распада:

 

дзе   — актыўнасць радыёнукліда ў пачатковы момант часу t, λ — пастаянная радыёактыўнага распада (стасунак долі ядзер радыёнукліда, якія распаліся за момант часу dt, да гэтага моманту часу[2].

Заданне

Вызначыць масу 1 Бк 210Po (T1/2=138 сут, A=210). (Адказ: 6 фг.)

Заданне

Вызначыць актыўнасць 1 г 226Ra (T1/2=1620 год, A=226). (Адказ:   Бк)

Важна пры разліку выпрамянення ад радыёактыўных крыніц улічваць даччыныя радыёнукліды. Напрыклад, пры распадзе шырокавядомага радыёнукліда стронцыя-90 (90Sr) утвараецца радыёнуклід ітрыя-90 (90Y), энергія выпрамянення якога ўдвая большая за энергію выпрамянення стронцыя-90. Калі не ўлічваць даччыныя радыёнукліды, абарона можа быць недастатковай для забеспячэння бяспекі асоб, якія падвяргаюцца апрамяненню.

Шэраг крыніц маюць непарыўны спектр, напрыклад выпрамяненне ад рэнтгенаўскіх трубак мае энергію амаль ад 0 да энергіі, якая адпавядае высокаму напружанню на анодзе. Паскаральнікі электронаў таксама выпрамяняюць непарыўны спектр тармазнога выпрамянення, толькі ў выпадку максімальная энергія ў спектры адпавядае энергіі электронаў. У такім выпадку разлічваюць абарону ад выпрамянення з эфектыўнай энергіяй. Калі энергія электронаў меншая ці роўная 10 МэВ, то эфектыўная энергія прымаецца роўнай палове максімальнай энергіі электронаў. Для энергіі ад 10 МэВ да 30 МэВ эфектыўная энергія прымаецца роўнай траціне максімальнай[3].

Характарыстыкі радыяцыйнага ўздзеяння. Асноўныя і рабочыя дазіметрычныя велічыніПравіць

Каб ахарактарызаваць крыніцу іянізуючага выпрамянення, звычайна спачатку уяўляюць актыўнасць радыёнукліднай крыніцы. Але больш агульнай характарыстыкай крыніцы з'яўляецца флюенс F (ад англ. "fluence", часам абазначаецца грэчаскай літарай Φ). Па азначэнні флюенс — гэта колькасць часціц, якія перасякаюць адзінку плошчы за пэўны прамежак часу. Матэматычна флюенс абазначаецца як ліміт стасунка колькасці часціц, якія перасякаюць сферу да папярочнага сячэння гэтай сферы[4]:

 

(1)

Па-іншаму флюенс можна азначыць як ліміт стасунку сумы ўсіх трэкаў часціц, якія пралятаюць праз элементарную сферу да аб'ёму гэтай сферы:

 

(2)

Заданне

Велічыні, азначаныя ўраўненнямі (1) і (2) — эквівалентныя. Разгледзьце сферу, на якую трапляе плоскапаралельны пучок часціц так, што у сферу пранікаюць   часціц. Праверце, што сярэдняя даўжыня хорды роўная   і выкарыстайце яе, каб даказаць эквівалентнасць двух азначэнняў.

Да характарыстык радыяцыйнага уздзеяння адносяцца дозы: экспазіцыйная, паглынутая, эквівалентная. Асноўнай фізічнай велічынёй, якая вызначае ступень радыяцыйнага ўздзеяння, з'яўляецца паглынутая доза D. Яна азначаецца як стасунак сярэдняй энергіі, перададзенай іянізуючым выпрамяненнем рэчыву ў элементарным аб'ёме, да масы dm рэчыва ў гэтым аб'ёме. Калі не ўдакладняецца, то пад "дозай" разумеюць менавіта паглынутую дозу. Адзінка вымярэння паглынутай дозы — Грэй (Гр). 1 Гр роўны дозе, пры якой рэчыву масай 1 кг перадаецца энергія іянізуючага выпрамянення 1 Дж.

Магутнасць дозы — гэта стасунак дозы, якой падвяргаецца аб'ект за пэўны прамежак часу, да працягласці гэтага прамежку. Магутнасць дозы абазначаецца   Адзінка вымярэння магутнасці дозы — Гр/с. Магутнасць дозы мае сэнс пры працяглым уздзеянні і калі яна змяняецца нязначна.

Для ацэнкі ўздзеяння на асяроддзе ўскосна іянізуючых выпрамяненняў выкарыстоўваюць таксама паняцце кермы (англ. kerma — скарочана ад kinetic energy released in material). Керма K — стасунак сумы пачатковых энергій зараджаных іянізуючых часціц, утвораных пад уздзеяннем ускосна іянізуючага выпрамянення ў элементарным аб'ёме рэчыва, да масы dm рэчыва ў гэтым аб'ёме[5]. Адзінка кермы — грэй (Гр).

Заданне

Пазазаць, што эквівалент рэнтгена – гэта   Кл/кг паветра

Характарыстыкамі фатоннага выпрамянення кропкавых ізатропных радыёнуклідных крыніц з'яўляюцца керма-пастаянная і гама-пастаянная. Пастаянная магутнасці паветранай кермы радыёнукліда (керма-пастаянная радыёнукліда) Γδ характарызуе магутнасць паветранай кермы гама-выпрамянення кропкавай ізатропнай радыёнукліднай крыніцы, вызначаную для некаторых стандартных умоў: актыўнасць крыніцы A = 1 Бк і адлегласці ад крыніцы да кропкі, у якой вызначаецца магутнасць кермы r = 1 м. Адрозніваюць поўную і дыферэнцыйную керма-пастаянную. Керма-пастаянная, разлічаная для i-й монаэнергетычнай лініі спектра гама-выпрамянення, завецца дыферэнцыйнай і абазначаецца Γδi. Поўная керма-пастаянная (ці проста керма-пастаянная) роўная суме ўсіх дыферэнцыйных для пэўнага радыёнукліда.

Керма-пастаяннай радыёнукліда завецца стасунак магутнасці паветранай кермы  , якая ствараецца фатонамі з энергіяй, большай за пэўнае парогавае значэнне δ ад кропкавай крыніцы, якая выпрамяняе ізатропна і знаходзіцца ў вакууме. У разліках рэкамендуецца прымаць δ=30 кэВ, бо фатоны з мнешымі энергіямі звычайна не маюць практычнага значэння з-за моцнага самапаглынання, паглынання ў матэрыялах фільтраў, у паветры і г. д.[6]

Для рэнтгенаўскіх трубак выкарыстоўваецца радыяцыйны выхад — магутнасць дозы ў вольным паветры на адлегласці 1 м ад фокуса рэнтгенаўскай трубкі на восі першаснага промня рэнтгенаўскага выпрамянення пры пэўным значэнні аноднага напружання, прыведзеная да значэння аноднага тока 1 мА[7].

Аперацыйная велічыня – гэта велічыня, пры вымярэнні якой забяспечваецца задавальненне патрабаванням радыяцыйнай бяспекі. Да аперацыйных велічынь адносяць, напрыклад, амбіентны эквівалент дозы, накіраваны эквівалент дозы і індывідуальны эквівалент дозы[8].

Суадносіны паміж адзінкамі СІ і пазасістэмнымі адзінкамі ў вобласці радыяцыйнай бяспекі[9]
Велічыня і яе абазначэнне Назва і абазначэнне адзінак Сувязь з адзінкай СІ
Адзінка СІ Пазасістэмная адзінка
Актыўнасць Бекерэль (Бк) Кюры (Кі) 1 Кі = 3,7000⋅1010 Бк
Шчыльнасць патоку Ват на квадратны метр
(Вт/м²), роўны аднаму джоўлю на квадратны метр за секунду [Дж/(м²⋅c)]
Эрг на квадратны сантыметр за секунду [эрг/(см²⋅c)] ці мегаэлектронвольт на квадратны сантыметр за секунду [МэВ/(см²⋅с)] 1 эрг/(см²⋅с) = 1⋅10-3 Дж/(м²⋅с) = 1⋅10-3 Вт/м²; 1 МэВ/(см²⋅с) =
1,602⋅10-9 Дж/(м²⋅с) =
1,602⋅10-9 Вт/с²
Паглынутая доза D, керма K Грэй (Гр) Рад (рад) 1 рад = 0,01 Гр
Магутнасць паглынутай дозы   Грэй за секунду (Гр/с) Рад за секунду (рад/с) 1 рад/c = 0,01 Гр/с
Эквівалентная доза H Зіверт (Зв) Бэр (бэр) 1 бэр = 0,01 Зв
Магутнасць эквівалентнай дозы   Зіверт за секунду (Зв/с) Бэр за секунду (бэр/с) 1 бэр/с = 0,01 Зв/с
Экспазіцыйная доза DЭКСП Кулон на кілаграм (Кл/кг) Рэнтген (Р) 1 Р = 2,58⋅10-4 Кл/кг
Магутнасць экспазіцыйнай дозы
 ЭКСП
Ампер на кілаграм (А/кг) Рэнтген за секунду (Р/с) 1 Р/с = 2,58⋅10-4 А/кг
Канцэнтрацыя (аб'ёмная актыўнасць) радыёнукліда ў атмасферным паветры ці вадзе A/V Бекерэль на кубічны метр (Бк/м3) Бекерэль на літр (Бк/л) Кюры на метр кубічны (Кі/м3)
Кюры на літр (Кі/л)
1 Кі/м3 = 3,700⋅1013 Бк/м3
1 Кі/л = 3,700⋅1010 Бк/л
Энергія іянізуючай часціцы E Джоўль (Дж) Электрон-вольт (Эв)*
Мегаэлектронвольт (МэВ)*
1 эВ = 1,602⋅10-19 Дж
1 МэВ =
1,602⋅10-13 Дж

* Дапушчаная да выкарыстання без абмежавання тэрміна.

Экспаненцыяльнае аслабленне, сярэдняя даўжыня свабоднага прабегуПравіць

 
Аслабленне γ-прамянёў

Уявім сабе, што на пэўны экран падае вузкі паралельны пучок γ-прамянёў. З-за аслаблення ў слоі рэчыва (глядзі малюнак) пачатковы паток квантаў   памяншаецца да значэння  . Калі   - доля квантаў, якія не прайшлі праз экран на адзінку даўжыні, то ў слоі таўшчынёй   доля будзе   і змяненне колькасці фатонаў у пучку пры паходзе праз слой рэчыва паміж   і   будзе складаць

 

Калі праінтэграваць гэтае ўраўненне і скарыстацца пачатковымі ўмовамі, што пры     атрымаем

 

Такім чынам, мы атрымалі закон аслаблення γ-прамянёў[10].

Заданне

Кропкавая ізатропная крыніца фатонаў энергіяй 1 МэВ мае актыўнасць 105 ГБк. Над ёй размешчаны слой вады таўшчынёй 1 м. Разлічыць шчыльнасць патоку нерассеянага выпрамянення над вадой (шчыльнасць 1 г/см^3).

Рашэнне Для рашэння задачы неабходна ведаць лінейны каэфіцыент аслаблення выпрамянення з энергіяй 1 МэВ ў вадзе. Яго можна знайсці ў базе дадзеных Physical Reference Data, апублікаванай амерыканскім інстытутам стандартаў NIST па адрасе [1] (для вады). У першым слупку шукаем энергію 1.00000E+00 MeV, глядзім значэнне ў другім слупку 7.072E-02 см²/г. Гэта масавы каэфіцыент аслаблення μm. Лінейны каэфіцыент аслаблення знаходзіцца па наступнай формуле:

 

Такім чынам, лінейны каэфіцыент аслаблення для выпрамянення фатонаў з энергіяй 1 МэВ роўны

μ =7,072·10-2см2/г·1 г/см3=7,072 см-1=7,072 м-1.

Разлік флюенса будзе ажыццяўляцца па наступнай формуле:

 

дзе   – магутнасць крыніцы. Паколькі ў заданні не сказана, які раглядаецца радыёнуклід, для прастаты будзем лічыць, што за кожны распад крыніца выпрамяняе адзін фатон, тады магутнасць крыніцы будзе лікава роўная яе актыўнасці:   Падстаўляем знойдзеныя велічыні ў разліковую формулу і атрымліваем:

φ(r)=1014 c-1 e-7,072·1/м·1 м / (4·3,1416·(1 м)2)=1014 с-1·0,000849/(12,57 м2)=9·109 с-1 м-2.

Адказ: шчыльнасць патоку роўная 9·109 с-1 м-2.

Аналітычныя метады разліку экранаўПравіць

Канцэпцыя кропкавага ядра дозы. Фактар накапленняПравіць

Пры прахаджэнні фатонаў праз рэчыва фарміруецца шырокі пучок выпрамянення, які складаецца з рассеянага і нерассеянага выпрамянення. Аслабленне шчыльнасці патоку гама-выпрамянення шырокга пучка выражаецца залежнасцю

 

(3)

дзе   — энергетычны фактар накаплення, які ўлічвае ўклад рассеянага выпрамянення[11].

Заданне

У колькі разоў павялічваецца доза за кошт рассеянага выпрамянення пры прахаджэнні γ-выпрамянення кропкавай ізатропнай крыніцы з энергіяй 1 МэВ абарончага бар'ера з слоя вады таўшчынёй 28,4 см?

Рашэнне. З табліцы [2] (вада) знаходзім масавы каэфіцыент аслаблення для γ-выпрамянення энергіяй 1 МэВ у вадзе:

μm=7.072E-02 см²/г.

З улікам шчыльнасці вады (ρ=1 г/см³) лінейны каэфіцыент аслаблення роўны μ=0,07072 см-1.

Значэнне, у якое павялічваецца за кошт рассеянага выпрамянення да дозы, роўнае дозаваму фактару накаплення, што можна запісаць наступнай формулай:

D=D0B(t,t),

дзе D – доза з улікам рассеянага выпрамянення,
D0 – доза без уліку рассеянага выпрамянення,
B(x,x) – дозавы фактар накаплення,
x – таўшчыня экрана.

Для таўшчыні абароны да 40 даўжыняў рэлаксацыі дозавы фактар накаплення можна разлічыць паводле набліжэння геаметрычнай прагрэсіі (ГП) паводле стандарта ANSI/ANS-6.4.3, 1991:

 , калі   ≠ 1
 , калі   = 1

дзе

 , калі K = 1

Гэтыя каэфіцыенты для вады даступныя ў артыкуле [3]: a=2,103; c=1,441; XK=14,22; d=0,0378.

Абарона ад фатоннага іянізуючага выпрамяненняПравіць

Набліжаныя метады разліку экранаў для бясконцага аднароднага асяроддзя: набліжэнне Бергера, набліжэнне Тэйлара, набліжэнне геаметрычнай прагрэсііПравіць

Фактар накаплення ў экспаненцыйным набліжэнні разлічваюць паводле наступнай формулы:

 

(4)

дзе значэнні  ,  ,  ,   прыведзеныя ў падручніку Голубева[12]. Значэнне  .

Гранічныя эфекты ў абмежаваных асяроддзях. Роля неаднароднасці экранаПравіць

Інжынерныя метады ацэнкі таўшчыні экрана ад фатоннага выпрамяненняПравіць

Метад канкурыруючых ліній

Заданне

Вызначыць таўшчыню з свінца ад гама-выпрамянення прадуктаў дзялення ўрана вагой P=5 кг, калі ўдзельная магутнасць рэактара ω=3,5 Вт/гадз. Час кампаніі T=110 дзён, а час вытрымкі 120 дзён. Адлегласць ад крыніцы гама-выпрамянення да працуючых R=1,5 м, а час штодзённай працы t=1,5 гадз[13].

Рашэнне Выкарыстаем даведнік па абароне ад іянізуючых выпрамяненняў В. П. Машковіча і Л. Р. Кімеля[14], прымяняючы метад канкурыруючых ліній.

1.1 Вызначаем гама-эквівалент прадуктаў дзялення урана M. Выкарыстоўваючы табліцу 19 працы[15], знаходзім удзельны гама-эквівалент сумесі прадуктаў дзялення m:

Час вытрымкі, сут Час кампаніі, сут
90 110 120
120,00 14,42 16,20 17,09

Тады   г-экв. Ra.

1.2 Вызначаем магутнасць дозы гама-выпрамянення ад крыніцы ў пункце дэтэктавання па формуле   Р/гадз.

1.3 Знаходзім дапушчальную магутнасць дозы гама-выпрамянення для зададзенага часу працы ў дзень па формуле

Pдап=Dдап/t=5,33 мР/гадз,

дзе t — час працы (у гадзінах).

1.4 Знаходзім кратнасць аслаблення да дапушчальнай велічыні і зададзеных умоў працы K=Pγ/Pдап=19,85•10³.

1.5 Вызначаем долю ўклада (у адносных адзінках) кожнай з пяці груп, якія ўтвараюць складаны спектр гама-выпрамянення (n) па графіку:

Зводная табліца разлікаў
Eγ, МэВ T=120 дзён
ni Ki xi
1 0,17 0,045 893
2 0,5 0,082 1630
3 0,76 0,83 16500
4 1,76 0,009 179
5 2,25 0,009 179

1.6. Па табліцы 4.29 даведніка[16] знаходзім таўшчыню абароны xi для кожнай з пяці спектральных груп з дапамогай метада інтэрпаляцыі (гл. табліцы).

(гр. 1)
K Eγ, МэВ
0,145 0,17 0,20
500 1,00 1,4
893 1,00 1,22 1,48
1000,00 1,00 1,50

Кантрольная работа 1Правіць

Кантрольная работа складаецца з чатырох задач паводле пройдзеннага матэрыялу.

 1. разлік характарыстык радыяцыйнага ўздзеяння.
 2. праца з характарыстыкамі рэчываў, разлік масавага і лінейнага каэфіцыента аслаблення, слоя палавіннага аслаблення.
 3. разлік фактара накаплення для фатоннага выпрамянення.
 4. метад канкурыруючых ліній.

Абарона ад нейтроннага іянізуючага выпрамяненняПравіць

Крыніцы нейтронаўПравіць

Сечыва вывядзення для хуткіх нейтронаўПравіць

Улік аслаблення патоку хуткіх нейтронаў у рэчыве, метад даўжыняў рэлаксацыіПравіць

ВысноваПравіць

Практычныя заняткі не выкарыстоўваюць матэматычнае мадэляванне. Сучасныя тэхналогіі разліку абароны ад крыніц іянізуючага выпрамянення заснаваныя пераважна на матэматычным мадэляванні з прымяненнем метаду Монтэ-Карла.

КрыніцыПравіць

 1. Shultis 2000. P. 158.
 2. Гусев 1989. C. 16.
 3. Голубев 1985. P. 333-334.
 4. Shultis 2000. P. 17.
 5. Физические величины: Справочник / А. П. Бабичев, Н. А. Бабушкина, А. М. Братковский и др.; Под. ред. И. С. Григорьева, Е. З. Михайлова. — М.: Энергоатомиздат, 1991. — С. 21. — ISBN 5-283-04013-5
 6. Гусев 1989. C. 90.
 7. Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов. Методические рекомендации 2.6.1. Утверждены Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 12 декабря 2007 г. № 0100/12883-07-34.
 8. International Commission on Radiological Protection (ICRP) Publication 74. Conversion coefficients for use in radiological protection against external radiation. // Annals of ICRP. — 1996. — Vol. 26, № 3/4. — P. xi
 9. Носовский, А. В. Вопросы дозиметрии и радиационная безопасность на атомных электрических станциях. Славутич: Укратомиздат, 1998.
 10. Ардашников, С. Н. Защита от радиоактивных излучений. - М.: Металлургиздат, 1961. - C. 39
 11. Кармазин 2010. С. 17.
 12. Голубев 1985. табл. П. 11
 13. Кармазин 2010. С. 20.
 14. Машкович 1966.
 15. Голубев 1985. P. 436.
 16. Машкович 1966.

ЛітаратураПравіць

 • Shultis, J. K. Radiation Shielding / J. K. Shultis, R. E. Faw. — La Grange Park (USA): American Nuclear Society, Inc., 2000. — 537 P. — ISBN 0-89448-456-7
 • Защита от ионизирующих излучений: В 2 т. Т. 1. Физические основы защиты от излучений: Учебник для вузов. Н. Г. Гусев, В. А. Климанов, В. П. Машкович, А. П. Суворов; Под ред. Н. Г. Гусева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 512 С. — ISBN 5-283-02971-9
 • Голубев Б. П. Дозиметрия и защита от излучений. 4-е изд. — М.: Энергоиздат, 1986.
 • Сборник задач по радиационной безопасности и защите от излучений / В. П. Кармазин, Ю. И. Колеватов, Г. М. Конобрицкий, В. Н. Курович. — М.: ФОРУМ, 2010. — ISBN 978-5-91134-431-3 — 64 с.
 • Машкович В. П. Защита от ионизирующих излучений / В. П. Машкович, Л. Р. Кимель. — М.: Атомиздат, 1966. — 311 с. – 10000 экз.